Uw job - ons werk!

Tekstvak:

Algemene Syndicale Dossiers

Algemene Info
Weddeschalen Lokale en Regionale Besturen
2012 03 01 Lokale en Regionale Besturen Weddeschalen
2012 03 01
Lokale en Regionale Besturen Weddeschalen Brandweer
2010 10 01 Lokale en Regionale Besturen Weddeschalen
2008 10 01
Lokale en Regionale Besturen Weddeschalen

Pensioenbrochure
2014 10 17 Pensioenmaatregelen op basis van info uit Federaal Regeerakkoord Michel I
2012 08 31 Pensioenbrochure (geactualiseerd)
Wenst u een individuele bespreking van uw pensioendossier, neem contact
met onze Vakbondsconsulent Sven De Smet voor een afspraak op het nummer
(09) 265 43 31
of stuur een e-mail naar
Sven.Desmet@acv-csc.be

Sociale Gids Lokale en Regionale Besturen
2011 06 01 Sociale Gids Lokale en Regionale Besturen

Eindejaarspremie Lokale en Regionale Besturen

Syndicale Premie
2016 03 01 ACV-Openbare Diensten Gent-Eeklo Praktische Info i.v.m. Attest Syndicale Premie 2015

Diverscity (“Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid”)
klik hier en ga naar de website www.diverscity.be

Kijk-Op @ LRB Nationaal
2012 11 23 ACV OD LRB Bericht ivm aanpassingen Besluit Vlaamse Regering Wijziging Rechtspositieregeling Lokale en Regionale Besturen
2012 07 19 ACV-Openbare Diensten Nationaal LRB Kijk-Op-LRB

Meerjarenplanning - BBC 2014 - 2019
Besparingen Lokale en Regionale Besturen - Klik hier voor onze BLOG’s inzake BBC
2013 06 14 ACV-Openbare Diensten roept gemeenten op om te besparen met en niet op personeel

Sectorale Onderhandelingen
Dossier VIA4 (en 3)
2013 05 31 Comite C1 Protocol 2013-02 VIA-4 (getekend)
2013 05 31 Comite C1 Protocol 2013 2 VIA4 Publieke Sector
2013 05 31 Comite C1 Protocol 2013 2 VIA4 Publieke Sector Bijlage
2011 12 02
Vlaamse Regering VIA 4 Akkoord Prive Sector

Sectoraal Akkoord 2014 - … Lokale en Regionale Besturen
2013 03 21 Sectoraal Akkoord 2014 2015 Definitief Gemeenschappelijk Eisenbundel

Sectoraal Akkoord 2008 - 2013 Lokale en Regionale Besturen
2008 11 19 Sectoraal akkoord 2008-2013 lokale en provinciale besturen LRB
2008 11 19 SD WORX Info Sectoraal Akkoord  2008-2013 LRB
2008 05 28 Sectoraal Akkoord 2008 2013 LRB Presentatie Personeelsvergaderingen

Diverse besluiten Vlaamse Regering
Aanpassingen Rechtspositieregelingen Steden/Gemeenten
2013 02 19 Ministrieel Besluit Vlaamse Regering Wijziging RPR 7 dec 2007 Diplomabijlage
2012 12 24
Belgisch Staatsblad Wijziging BVR 2012 11 23 Aanpassingen RPR
2012 11 12
Comite C1 Getekend Protocol 2012 2 Deeltijdse Ambten
2012 11 22
Comite C1 Getekend Protocol 2012 2 Aanpassingen Rechtspositieregeling Lokale Sector
2012 06 18 Comite C1 Getekend Protocol 2012 1 Wijziging Besluit Vlaamse Regering RPR 2007
2012 06 18
Comite C1 Getekend Protocol 2012 1 Aanpassingen Rechtspositieregeling Besluit Vlaamse Regering RPR 2007

Dossier ‘Externe Mobiliteit’
2011 07 01 Comite C1 Belgisch Staatsblad Besluit Vlaamse Regering 1 juli 2011 Externe Mobiliteit tussen Lokale en Provinciale Overheden BS 14 juli 2011
2011 07 01 Comite C1 Belgisch Staatsblad Besluit Vlaamse Regering 1 juli 2011 Comite C1 Externe Mobiliteit naar Vlaamse Overheid BS 14 juli 2011
2011 01 31 Comite C1 Protocol 2011 1 Externe mobiliteit LRB Vlaamse Overheid nog voor te leggen aan RVS en VLABEST
2011 01 31
Comite C1 Eindverslag 2011 1 Externe mobiliteit LRB Vlaamse Overheid nog voor te leggen aan RVS en VLABEST
2011 01 12
Comite C1 Besluit Vlaamse Regering Externe Personeelsmobiliteit
2011 01 12
Comite C1 Eindverslag 2011 1 BVR Externe Personeelsmobiliteit
2011 01 12
Comite C1 Protocol 2011 1 BVR Externe Personeelsmobiliteit

Dossier ‘Vrijwillige 4-dagen Week en Halftijdse Vervroegde Uittreding’
2012 08 13 BS Vlaamse Regering Beslissing V4DW en HVU55
2012 08 06 BS Federale Wet 19 juli 2012 Wet 4-dagenweek en Halftijds Werken 50 55 jaar Openbare Sector
2012 07 16 ACV-Openbare Diensten Nationaal LRB Pamflet V4DW HVU 2013
2012 07 04
Vlaamse Regering Decreet Plenaire Zitting Volledig Dossier Herverdeling van de Arbeid (V4DW HVU)
2012 05 03 ACV-Openbare Diensten Info Wet vierdagenweek en Haltijdse Uittreding 55+ worden uitgeklaard
2011 11 25 ACV OD LRB Pamflet Comité C1 Vrijwillige 4-dagen week en Halftijdse Vervroegde Uittreding
2011 02 11 Pamflet ivm Vrijwillige vierdagenweek en Halftijdse Vervroegde Uittreding
2011 10 04 Comité C1 Brief aan Minister Bourgeois ivm werking Comité C1 en Vrijwillige 4-dagen week enz...
2011 09 27
ACV OD LRB Pamflet Standpunt ACV Vrijwillige VierdagenWeek-Halftijdse vervroegde uittreding
2011 09 29
Verantwoordelijkheidszin van de Lokale Besturen gaat snel achteruit!

Dossier ‘FAQ - Vrijwillige 4-dagen Week en Halftijdse Vervroegde Uittreding’
2012 07 16 ACV-Openbare Diensten Nationaal LRB FAQ V4DW HVU

Dossier Hospitalisatieverzekering Lokale en Regionale Besturen bij Ethias
2011 01 01 Ethias Hospitalisatieverzekering Polis 2011 2013
2011 01 01
Ethias Hospitalisatieverzekering Polis 2008 2010

Verhoging Fietsvergoeding van € 0,15/km naar € 0,20/km
2010 01 11 Comite C1 Fietsvergoeding Getekend Protocol 2009 08 Akkoord 3 Vakbonden
2010 01 11
Comite C1 Fietsvergoeding Getekend Eindverslag 2009 08 Akkoord 3 Vakbonden

Invoering Tweede Pensioenpijler in de Lokale en Regionale Besturen
2009 10 12 Tweede pensioenpijler Persmededeling
2009 11 19
Tweede Pensioenpijler Powerpoint Presentatie ACV-Openbare Diensten
2009 12 09
Comite C1 Tweede Pensioenpijler Getekend Eindverslag 2009 7 Kaderreglement
2009 12 09
Comite C1 Tweede Pensioenpijler Getekend Protocol 2009 7 Kaderreglement

Diverse Federale beslissingen
RVA Dossier Loopbaanonderbreking
2012 09 01 RVA Loopbaanonderbreking Openbare Sector LRB Info Algemeen Stelsel
2012 08 08
RVA Openbare Sector Ouderschapsverlof
2012 02 01
RVA Loopbaanonderbreking Openbare Sector Medische Bijstand
2012 02 01 RVA Loopbaanonderbreking Openbare Sector Palliatief Verlof
2012 09 05 Vlaamse Aanmoedingspremie Informatiebrochure
2012 09 05
Vlaamse Aanmoedingspremies Aanvraagformulier
2012 08 31 Belgisch Staatsblad Loopbaanonderbrekingen Openbare Sector Wijzigingen
2011 12 16 Regeerakkoord RVA Bericht ivm aanvragen Loopbaanonderbreking
2011 05 01
RVA Infoblad Loopbaanonderbreking Lokale Regionale Besturen
2009 02 25
RVA Formulier Aanvraag Loopbaanonderbreking Openbare Sector

Formateursnota Di Rupo Juli 2011
2011 07 05 Formateursnota Di Rupo Persbericht Gemeenschappelijk Vakbondsfront nota onevenwichtig en geen aanvaardbare basis voor een regeerprogramma
2011 07 04
Formateursnota Di Rupo Onmiddellijke reactie van Voorzitter Luc Hamelinck in het VRT niews
2011 07 04
Formateursnota Di Rupo Bericht ACV-Openbare Diensten ‘Overheidspensioen in het vizier’
2011 07 04
Formateursnota Di Rupo Gemeenschappelijke persmededeling ACV FSCOD ACOD
2011 07 04
Formateursnota Di Rupo
2011 06 30
Formateursnota Di Rupo Brief Gemeenschappelijk Vakbondsfront ACV ABVV ACLVB

Uitvoering congresresoluties Standpunt Gewest Gent-Eeklo
2011 01 19 ACV-Openbare Diensten Gewest Gent-Eeklo  ‘Uitvoering congresresoluties’

Algemene reglementering Tuchtdossiers
2006 12 15 Vlaamse Overheid Tuchtwetgeving Lokale Besturen

+ Poel 7 - 9000 GENT ) (09) 265 43 30  4 (09) 265 43 35  openbarediensten.gent@acv-csc.be  : www.acv-openbarediensten.be  www.acv-lrb-gent.be Twitter: @acvodgenteeklo